Hisse Senedi Nedir Hisse Senetleri Ne Demek Ne İşe Yarar?

Şirket ortakları tarafından kullanılan şirket ortaklarının paylarını belirlemek, kar oranlarını hesaplamak için belirlenen senetlere değerli, kıymetli evraklara hisse senetleri denilmektedir. Şirketin anaparasının parçalar haline bölünmüş şekline de hisse senetleri denilmektedir. Hisse senetleri ülkemizde nama ya da hamiline olarak kullanılır.

Bir pay sahibi üzerine hisse senedi almışsa bu şirket üzerinde bazı hakları ve bazı sorumlulukları üzerine aldığının göstergesidir. Bir nevi hisse senedi sahipleri de şirket üzerinde söz sahibi olma hakkına sahip olmuşturlar. Borsa tarihinin ilk başlarını hisse senetleri oluşturur. Her şirketin hisse senedi verme yetkisi yoktur, Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlar yalnızca hisse senetleri satabilir, verebilirler.

Hisse senetleri bir şirketin paylara bölünmüş halidir, bu hisse senetlerinden birisini belli bir bedel ödeyerek almış olduğunuz durumunda o şirketin hak sahibi durumuna gelirsiniz. Pay ortakları hisse senetlerinden kendilerine bir bedel ödeyeler herhangi bir pay aldıklarında bazı sorumlulukları ve hakları kazanmaktadırlar kazandıkları bazı haklar, ortaklık, yönetime katılma hakkı, bilgi edinme hakkı, devretme hakkı, tasfiyeden pay alma hakları bulunmaktadır.

Borsa üzerinden alınıp satılan hisse senetleri borsa sermayesine kayıt olacaktır. Şirketler var oldukları sürece hisse senetleri de var olacaktır, büyük ya da küçük bir işletme olduğu fark etmeksizin her şirketin kanunda belirtilen şekilde hisse senedi mevcuttur, hisse senedi sahipleri paylarına düşen kısımları istedikleri zaman alıp, satıp devredebilirler.

Hisse senetleri şirket sermayesinin belli bir kısmını temsil eder, tek bir şahsın sahip olamayacağı değerleri satın almakta kullanılır, bir kişinin şirket üzerindeki söz hakkından ve yerine getirilmesi gereken sorumluluklarını ifade eder. Hisse senetleri hem şirkete hem de ortaklara yarar sağlamaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.